Ajánlás

Dr. Vákár P. Arthur diplomata, lapkiadó, közíró, magyar királyi kormányfőtanácsos élete fő céljának tartotta Erdély és különösen Gyergyó ipari-gazdasági fellendítését, hangsúlyos szerepet vállalva szülőhelye, Gyergyószentmiklós várossá válásának és gazdasági fejlődésének érdekében.
Örmény származású erdélyi magyarként a következőket írta 1916-ban: A magyar-örménység élő testrészét képezi a magyar nemzetnek. A magyar-örménység csak magyar hazafiakat nevelt a magyar hazának, miért a lovagias magyar nemzet sohasem szolgáltatott okot arra, hogy 403 éves múlt után a magyar-örménység más utakat keressen, mint amely utak a magyar nemzet útjai voltak.
Személyes hitvallását és identitását mindenkor vállalva küzdött az elveiért a különböző politikai viszontagságok között is, mindig megmaradva embernek, magyar-örménynek, gyergyószentmiklósinak.
A visszaemlékezések Dr. Vákár P. Arthur és Vákár Tibor, apa és fia Gyergyószentmiklósért folytatott küzdelmét, az I. világháború következményeként tragikussá váló családi élettörténetet és a kor emberének különleges viszontagságait mutatják be. Különösen személyessé teszi az írásműveket az, hogy apa és fia egymástól eltérően tágabb történelmi időszakot mutatnak be, személyes emlékeik, kulturális kötődésük által szemléletes képet festenek a történelmi korról, melynek gyönyörű pillanatait és tragédiáit egyaránt megélték. Párhuzamos írásaikban megelevenednek Erdély és Magyarország közéleti személyiségei, Gyergyószentmiklós városának nevezetes alakjai, akikkel a szerzők kapcsolatban álltak, így élményeiket és történeteiket a személyes találkozások alapján valósan – hol vidáman, hol szomorúan – meg is tapasztalták.
Objektív visszaemlékezéseik, egy különleges, részben elhallgatott témát tesznek emberközelivé úgy, hogy közben megnevezik a történelem fontos eseményeit, Gyergyószentmiklós városának századfordulós és XX. század eleji traumáit is, melyek az elmúlt évszázadban igyekeztek kitörölni a város történelméből.
Szeretnék ezúton a Vákár család nevében köszönetet mondani Gyergyószentmiklós városának és a Tarisznyás Márton Múzeumnak, hogy az évtizedek óta fiókban fekvő kéziratokat és visszaemlékezéseket nyilvánosságra hozták, elérhetővé téve azokat az utókor számára.

ifj. Vákár Tibor