Főoldal
MagyarRomana
Főoldal
A Múzeum
Tarisznyás Márton munkássága
Állandó kiállítások
Rendezvények, időszakos kiállítások
Vízzel Hajtott Szerkezetek Múzeuma - NEM LÁTOGATHATÓ!
Gyűjteményeink
Régészet
Néprajz
Levéltár
Játszóház
A 100 éves város
Múzeumi blog
Együttműködő intézmények, partnerek
Kapcsolatok
Tarisznyás-díj
Letöltések
Vendégkönyv
Közérdekű információk, sajtóhírek
Hasznos tudnivalók
Cím:
Rákóczi Ferenc utca 1. szám
Gyergyószentmiklós 535500
Hargita megye, Románia
Tel./Fax: 0266-365.229
e-mail: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.

Nyári órarend (máj. 1. - okt. 1.):
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 9-17 óra
Szombat-vasárnap: 10-17 óra

Téli órarend (okt. 2. - ápr. 30.):
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 9-17 óra
Hétvégén: csak előzetes bejelentkezéssel.

Jegyek ára:
5 RON - felnőtteknek
3 RON - diákoknak.
4 RON - nyugdjasoknak és
csoportoknak (min. 15 fő). 
 
A gyergyószentmiklósi óvodák és
iskolák 0.-IV. osztályos diákjai
számára a belépés előzetes
bejelentkezéssel ingyenes.
 
Idegenvezetés:
15 RON


Balázs Miklós fotográfus jubileumi kiállítása
2016. szeptember 20. kedd 06:07

Szeretettel meghívjuk 

BALÁZS MIKLÓS FOTOGRÁFUS 70 ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSÁRA.

Megnyitó: 2016. szeptember 22., csütörtök délután 18 óra, a múzeum székhelye.

Házigazda Csergő Tibor András múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Bajna György újságíró. 

A fotókiállításon régi fényképezőgépeket is megcsodálhatnak az érdeklődők.

A kiállítás a megnyitótól számítva 3 hétig látogatható.

 

Vă invităm la

EXPOZIȚIA IUBILIARĂ A FOTOGRAFULUI BALAZS MIKLOS 

Vernisaj: 22. sept. 2016, sediul muzeului, ora 18.

Gazdă: Csergo Tibor Andras, manager muzeu, deschide Bajna Gyorgy, ziarist.

Vor fi expuse si aparae de fotografiat vechi.

Expoziția poate fi vizitat 3 săptămâni de la vernisaj.

 

bm_tv.jpg

 

 

Bővebben...
 
Álláshirdetés - Anunt post vacant
2016. szeptember 20. kedd 05:14
A TARISZNYÁS MÁRTON MÚZEUM
VERSENYVIZSGÁT HIRDET
muzeológus (II fokozat) állásra, meghatározatlan időre. (Bővebben a román nyelvű hirdetésben olvashatók információk).
 
Elvárások:
- felsőfokú végzettség társadalomtudomány/humán tudományok terén
- minimum 1 év régiség
A versenyvizsga két próbából áll, melyek a múzeum székhelyén zajlanak:
- Írásbeli próba - 2016. október 24, 12.00 óra
- Interjú -  2016. október 24, 14.00 óra
A jelentkezéshez szükséges dossziékat a múzeum székhelyén tehetik le 2016. október 20., 10.00 óráig.
Az állás betöltéséhez a versenyzők a következő szempontoknak kell megfeleljenek, a törvényes kereteknek megfelelően:
a. Román, európai uniós, vagy az európai gazdasági területbeli állampolgárság, román lakhely
b. Román nyelv alapos ismerete 
c. a törvényeknek megfelelő minimum életkor 
d. teljes mértékben munkaképes 
e. az állásnak megfelelő egészségügyi állapot, melyet  a családorvors vagy megfelelő orvosi szerv által kiállított igazolással bizonyít
f. a kiírásnak megfelelő végzettséggel, régiséggel  rendelkezik,  valamint az állás követelményeihez szükséges speciális elvárásoknak megfelel
g. erkölcsi szempontból megfelel az előírásoknak (lásd a román nyelvű leírásban) 
A VERSENYVIZSGA-DOSSZIÉNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:
- Kérés a múzeum vezetőjéhez címezve
- Személyi igazolvány másolata 
- Az elvégzett szükséges tanulmányi szintekre és az álláshoz szükséges speciális elvárásokra vonatkozó oklevélmásolatok 
- Munkakönyv másolata, vagy igazolás a jelen munkakörben végzett munkaévekről 
- Erkölcsi bizonyítvány 
- Orvosi igazolás családorvostól vagy megfelelő intézményektől
- Európai Uniós szabványainak megfelelő önéletrajz 
 
A szükséges bibliográfiai ismeretekért érdeklődhet a múzeum székhelyén, hétfőtől péntekig, 11.00-15.00 óra között, vagy a múzeum telefonszámán: 0266-365229.
  
 
MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON
ORGANIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă, de muzeograf (S) II
 la instituţia 
MUZEUL ORĂŞENESC TARISZNYÁS MÁRTON
 Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de execuţie de  de muzeograf (S) II
              -studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenta in domeniul ştiintelor socio- umaniste     
           -vechime în muncă minimum 1 an
Cele două probe ale concursului se vor susţine la sediul Muzeului Orăşenesc Tarisznyás  Márton

Proba scrisă    – 24 octombrie  2016  ora 12:00
Proba interviu – 24 octombrie  2016  ora 14:00

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Muzeului Orăşenesc Tarisznyás  Márton   până la data de 20.10.2016  ora 10,00
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE CONŢINĂ URMĂTOARELE:
     1.Cerere de înscriere la concurs adresată managerului Muzeului Orăşenesc   Tarisznyás  Márton;
     2.copia actului de identitate; 
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile actelor  care atestă efectuarea unori specializări  specifice postului vacant  scos la concurs; 
4.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; 
5.cazierul judiciar; 
6.adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
7.curriculum vitae – model European;
Relaţii suplimentare referitoare  la bibliografie se pot obţine la sediul institiei, de luni până vineri între orele 11:00- 15:00 , sau la numărul de telefon 0266-365229.


 
Múzeumok Éjszakája, III. Gyergyói Esztenafesztivál
2016. június 17. péntek 03:35

 Alább olvasható a részletes program!

tmm_muzeumok_ejszakaja_2016_kicsi.jpg

Bővebben...
 
Múzeumi táborok 2016-ban
2016. június 17. péntek 03:32

A Tarisznyás Márton Múzeum idén két nyári múzeumi tábort szervez. Az első tábor július 4–8 között az I-IV. osztályos gyerekeket várja,  a második tábor július 18–22 között az V–VIII. osztályosokat.

Mindkét tábor a Régi szerszámok, mesterségek című időszakos kiállításra épül, azt dolgozza fel. Délőttönként a kiállítás egy-egy részét, műhelyét térképezzük fel, itt betekintést nyerhetnek az egyes népi kismesterségek és ügyeskedések világába: megismerkedhetnek eszközeikkel, a felhasznált alapanyagokkal és kész termékeikkel. Délután gyakorlati, kézműves foglalkozások keretében belekóstolunk, „belekontárkodunk” egy-egy mesterségbe, kipróbálunk régi eszközöket, hagyományos alapanyagokból alkotunk.

Olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik kíváncsiak régi korok mesterségeire, mestereire, szívesen kézműveskednek és kipróbálnák az alkotást olyan természetes anyagokból, mint a fa, bőr, gyapjú vagy agyag.

A foglalkozások naponta 9 és 16 óra között zajlanak.

Részvételi díj: 150 lej/fő

A jelentkezéseket július 1-jéig várjuk.

A helyek száma korlátozott, max. 20 fő, a jelentkezés sorrendjében.

Jelentkezni hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között lehet a 0747 914409-es telefonszámon, Borsos Gyöngyi múzeumpedagógusnál.

nemez.jpg

 

 
Mátyás király udvarában - bábukiállítás
2016. május 27. péntek 03:26

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN - BÁBUK KÖZÉPKORI ÉS RENESZÁNSZ VISELETBEN 

című időszaki kiállításunk megnyitójára, 2016. május 30-án, hétfőn 18.00 órára.

A kiállítást megnyitja Borsos Gyöngyi múzempedagógus. Házigazda: Csergő Tibor András múzeumigazgató.

Zenés előadással közreműködik Köllő Miklós. 

 

Vă invităm la vernisajul expoziției

ÎN CURTEA REGELUI MATEI - PĂPUȘE ÎN COSTUME DIN EPOCA MEDIE ȘI A RENAȘTERII

la 30 mai 2016, ora 18.00.

Expoziția va fi deschisă de Borsos Gyongyi, pedagog muzeal. Gazdă: Csergő Tibor András, director muzeu.

Colaborează Köllő Miklós cu un scurt recital muzical.

  

matyas_-_tmm_-_plakat_-_kicsi.jpg
Bővebben...
 
Gaál András festőművész jubileumi tárlata
2016. április 18. hétfő 08:03

A Tarisznyás Márton Múzeum tisztelettel meghívja 
2016. április 22-én, pénteken 18.00 órára

Gaál András

festőművész jubileumi kiállításának megnyitójára, valamint 
interjúkötetének bemutatójára. 

A kiállítást megnyitja:
Dézsi Zoltán 
és Ferencz-Mátéfi Kriszta művészettörténész-muzeológus

Házigazda: Csergő Tibor András múzeumigazgató

gaalandras_fb.jpg

 

Bővebben...
 
Csáky Zoltán: Nyomot hagyni...
2016. április 12. kedd 09:38
csakyzoltan_tmm_2016_kepujsag.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarisznyás Márton Múzeum szerettel meghívja

Csáky Zoltán, a Duna Televízió örökös tagjának 


NYOMOT HAGYNI...


című, filmvetítéssel egybekötött előadására,
2016. április 15-én, pénteken 18.00 órára.

Az Arcélek sorozatból bemutatásra kerülő portrék:
Kémenes Lóránt türi plébános
Sütő Levente Lehel festettbútor-készítő
Csávossy György író, borász

Az est folyamán a szerző dedikálja a Hagymakupolás honfoglalás és A Jóisten politikája című köteteit.

Házigazda:
Csergő Tibor András múzeumigazgató

Bővebben...
 
Tojásíró kaláka a múzeumban
2016. március 23. szerda 05:02

Nagypénteken, március 25-én 16 órai kezdettel tojásíró kalákára kerül sor a Tarisznyás Márton Múzeum játszóházában. A 19 óráig tartó családos rendezvényen szülők és gyerekek együtt írhatják, festhetik meg hagyományos technikával húsvéti hímestojásaikat. A foglalkozás ingyenes, minden eszközt a szervezők biztosítanak, kivéve a főtt tojást – azt a résztvevőknek kell magukkal hozniuk, annyit, ahányat meg szeretnének írni.

 
irotttojas.jpg
 
Bővebben...
 
Dr. Balázs Lajos - előadás és könyvbemutató
2016. március 21. hétfő 05:23

Szeretettel várjuk a Tarisznyás Márton Múzeumba 2016. március 22-én 18 órától dr. Balázs Lajos Minden halál más című előadására, valamint Menj ki én lelkem a testből című könyvének bemutatójára.
Házigazda: Csergő Tibor-András múzeumigazgató.
A könyv megvásárolható a helyszínen.

balazslajos.jpg

 

 
A székelység története - könyvbemutató
2016. február 16. kedd 06:18
A székelység története új kiadvány bemutatója Gyergyószentmiklóson

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal, illetve a Tarisznyás Márton Múzeummal partnerségben február 19-én, pénteken 18 órakor bemutatja A székelység története második, javított változatban megjelent, hiánycikknek számító könyvet.
 
A kötetet méltatja Sarány István, az eseményen a gyergyószárhegyi Cika Zenekar katonadalokat ad elő, majd Gyöngyössy János illusztrátor munkáit vetített képes előadáson mutatja be és méltatja Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Forrásközpont igazgatója. A kiadvány a helyszínen megvásárolható. A székelységtörténeti kézikönyv új kiadásának létrejöttét Hargita Megye Tanácsa és Kovászna Megye Tanácsa támogatta. Szerzői pedagógusok, történészek: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József.
 
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadásában megjelent könyvet diákoknak és felnőtteknek egyaránt ajánljuk. A tankönyvhöz hasonló ismeretterjesztő kiadvány megírásának és megjelentetésének az volt a célja, hogy a székelyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat minden korosztály számára röviden és közérthetően összefoglalja. Megismerhetjük belőle a székelyek történetét a régmúlttól az ezredfordulóig. A történészek a leírásokban a Székelyföld eseményeit szinte napjainkig követik. Az új kiadásban a könyv végén általános könyvészetet talál az olvasó, hogy az őt érdeklő témákat alaposabban megismerhesse, illetve a fejezetek végén az arra a részre vonatkozó szakirodalmat tüntették fel a szerzők. A történeti részekhez könyv- és filmajánló tartozik. Az előző kiadáshoz képest bővült az illusztrációs anyag is, amelyet Gyöngyössy János készített.
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
plakat_-_gyergyoszentmiklos.jpg
 
Bővebben...
 
Márton Árpád festőművész jubileumi kiállítása
2016. január 19. kedd 04:21
marton_a_2016_kiallitas.jpg
 
A Tarisznyás Márton Múzeum tisztelettel meghívja
MÁRTON ÁRPÁD festőművész jubileumi kiállításának
megnyitójára, 2016. január 22-én, 18.00 órára.

A kiállítást megnyitja
Bajna György újságíró és
Ferencz-Mátéfi Kriszta 
művészettörténész-muzeológus.

A kiállításmegnyitón
Márton Árpád festőművész
rendkívüli tárlatvezetést tart.

Házigazda
Csergő Tibor András 
múzeumigazgató.

A megnyitón lehetőség lesz az
igényes kiállítási katalógus megvásárlására.
Bővebben...
 
Keresés a weboldalon
A Múzeum fenntartója

Gyergyószentmiklós megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

gheorgheni-cimer.png
Fő támogatónk

   

nka_logo_2012_rgb.jpg

 

  

 

 

 

     Gyergyószentmiklósi

          Közbirtokosság

  

 

A régészeti kutató ásatásokat támogatja:
Múzeumpedagógia

A múzeumpedagógiai foglalkozásainkat 2015-ben támogatta:

bga_kep_jpg.jpg

 

 

 

Tartalomkövetés
Copyright: Tarisznyás Márton Múzeum. Minden jog fenntartva! Host: 2Design